Предоставяни услуги

В този случай C.F. Development предоставя услуги на трети страни. Ние реализираме техните проекти като в зависимост от съответния проект осъществяваме целия проект или отделни фази от него. Успехът ни се базира на ноу-хау на нашите сътрудници както и на дългогодишната ни дейност в страните от Южна и Централна Европа.

Проекти