Поле на действие

Ние разработваме незвижимости и координираме целия процес на реализацията. Ние разглеждаме разработването на проектите в областта на недвижимите имоти като многоетапен процес, които ние управляваме цялостно или отделните му етапи – от идеята, избора на терен, създаване на екипа, проектиране и получаване на съответните съгласувания, определяне на тръжните условия и провеждане на тръжната процедура, координация и контрол на изпълнението на проекта до маркетинга, огдаването под наем и търговската реализация.

Ние разработваме жилищни проекти, административни сгради както и търговски проекти.