Management

Christian Farnleitner

Izvršni direktor

Christian Farnleitner
Izvršni direktor
 
Iwan Angelow
Managing Director, Bugarska
 
Danilo Drndarski
Managing Partner, Srbija
 
Radu Ionescu
Managing Partner, Rumunija
 
Paul Singleton
Partner, Rumunija
 

Christian Farnleitner je pravi stručnjak za nekretnine. Za više od 25 godina rada u bankama i poslovima nekretnina stekao je zavidno poznavanje struke.

19 godina u razvoju projekata i više od 15 godina rada u Centralnoj Evropi – od toga 10 godina rada za nekretnine filijala bankarskih grupacija – obezbedili su solidnu osnovu za ispravne investicione odluke i kompetentan savet. Pored Austrije, Christian Farnleitner je bio zadužen za projekte u Češkoj Republici, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji, Gruziji i Ukrajini.

Zahvaljujući svom iskustvu u upravljanju nekretninama bio je imenovan za predavača na Programu za upravljanje nekretninama na Wiener Neustadt Univerzitetu primenjenih nauka i u Centru za procene i sertifikacije u Gracu.

Sa osnivanjem C.F. Development GmbH Austria, Christian Farnleitner je osnovao i podružnice svoje kompanije u Bugarskoj, Srbiji i Rumuniji.