Management

Danilo Drndarski

Managing Partner, Srbija

Christian Farnleitner
Izvršni direktor
 
Iwan Angelow
Managing Director, Bugarska
 
Danilo Drndarski
Managing Partner, Srbija
 
Radu Ionescu
Managing Partner, Rumunija
 
Paul Singleton
Partner, Rumunija
 

Kao predsednik studentskog pokreta (1996/97) Danilo Drndarski je imao važnu ulogu u oblikovanju Srbije danas. Nakon otvaranja zemlje takođe je imao važnu ulogu u procesu privatizacije. Kao konsultant u firmi ESE Consulting Ltd. savetovao je inostrane i domaće klijente o načinima investiranja u srpsku privredu. Fokusirao se na finansiranje projekata nekretnina, kao što su Fuji Film SMN filijala, kako stambenih, tako i poslovnih.

Od 2007. godine Danilo Drndarski je partner filijale C.F. Development-a u Srbiji.