Impresum

C.F. Immobilien Development GmbH

Boërgasse 10/2, A-1120 Vienna
phone: +43 1 80 40 644
email: office@cf-development.com

PDV broj:
ATU 63254917
Registracija firme: 
FN 280506i, Trgovinski sud, Beč
Mesto nadležnosti: Beč
Ovlašćeni predstavnik kompanije:  Christian Farnleitner  

 

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

1. Ograničenje odgovornosti

C.F. Immobilien Development GmbH (u daljem tekstu: ‘C.F. Development’ ili ‘vlasnik sajta’) preuzima odgovornost za kreiranje sadržaja ovog sajta, ali i dalje zadržava pravo da ne bude odgovoran za tačnost, potpunost i aktuelnost navedenih informacija. Odgovornost u vezi potraživanja štete uzrokovane upotrebom bilo koje informacije koje su nepotpune ili netačne kao takva će biti odbijena. Tekstovi koje je potpisao autor predstavljaju mišljenje autora i ne moraju biti u saglasnosti sa mišljenjem vlasnika sajta. Korišćenje sajta samo po sebi nije rezultat bilo kakvog ugovora između vlasnika sajtai i korisnika. Delovi stranica ili cele publikacije, uključujući sve ponude i informacije mogu biti prošireni, promenjeni, delimično ili u potpunosti izbrisani od strane autora bez posebne najave. 

2. Linkovi i preporuke

Ovaj sajt može sadržati linkove ka drugim veb sajtovima (‘spoljašnje veze’) i sadržajima za koje su odgovorni njihovi vlasnici. Sadržaj ovih sajtova ne predstavlja automatski i mišljenje C.F. Development-a. U vreme postavljanja sajtova, C.F. Development je proverio verodostojnost datog sadržaja. Međutim, C.F. Development nema nikakav uticaj na budući sadržaj ili izmene načinjene na tim sajtovima i ne može da ih proveri na trajnoj osnovi. Ukoliko nastane bilo kakva šteta kao posledica korišćenja informacija, za istu mogu biti odgovorni samo autori odgovarajućih strana, a ne i onaj koji je postavio link do tih strana. Ukoliko C.F. Development ipak pronađe da bilo koji povezani veb sajt sadrži neispravne podatke, link će biti odmah izbrisan.

3. Autorsko pravo

Autorsko pravo za bilo koji materijal kreiran od strane autora rezervisano je i zaštićeno austrijskim Zakonom o autorskim pravima. Svako umnožavanje, montaža, prevod, skladištenje, obrada, umnožavanje, objavljivanje ili korišćenje veb sajta i njegovog sadržaja, baza podataka ili drugih elektronskih medija i sistema nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika sajta. Bilo koji spoljni materijal sa autorskim pravom je označen kao takav. Zabranjeno je i kažnjivo bilo kakvo umnožavanje ili preuzimanje pojedinih delova sajta, kao i kompletan sadržaj stranice bez dozvole vlasnika. Dozvoljene su samo kopije i preuzimanja za ličnu, privatnu i nekomercijalnu upotrebu. Prikaz veb strane u inostranim okvirima zahteva pismenu dozvolu.

4. Politika privatnosti

Posetom veb stranici C.F. Development-a mogu biti sačuvane informacije o vašem pristupu (datum, vreme, posećene stranice). Takvi podaci ne sadrže nikakve lične informacije, već samo anonimne informacije koje se koriste za potrebe statistike. Takvi podaci neće biti prosleđeni bilo kojoj trećoj strani niti za komercijalne, niti za nekomercijalne potrebe.

Imajte u vidu da prenos podataka preko Interneta (npr. e-mail komunikacija) nije uvek bezbedan od strane pristupa trećih lica. Korišćenje naše objavljene poštanske adrese, telefona, faksa i e-mail adrese u marketinške svrhe je zabranjeno, izuzev u slučaju pismene dozvole od strane vlasnika stranice. Prestupnici mogu biti kažnjeni.

5. Specijalni uslovi korišćenja

Ako se u bilo kojim specijalnim uslovima korišćenje ove stranice razlikuje od onih gore navedenih pod stavkama 1 do 4, takve informacije će biti date na odgovarajućem mestu. U takvim pojedinačnim slučajevima će se primenjivati specijalni uslovi korišćenja.