Предмет

Нашата задача

Ние управляваме цялостния процес на реализация на проекта, рледлагаме структурирана етапност и се придържаме към сроковете и бюджета на проекта. За да достигнем оптималната стоиност на дадена недвижимост и за оптимизиране на нормата на възвръщаемост непрекъснато посвещаваме на имота нашето цяло внимание. 

Нашата структура

Ние разполагаме с подразделения и ресурси на място. Същевременно ползваме и нашето международно ноу хау при реализация на проекти, свързани с недвижимости. Ние отчитаме културните и езикови особености в страните, в които действаме.

Нашият екип

Нашите сътрудници работят структурирано, съобразно графиците, концентрирано и компетентно. Те познават пазара, процесите и участниците, проявяват гъвкавост е чувство за отговорност. C.F. Development предлага на своите сътруднице интересни и отговорни задачи. Опитът на нашите сътрудници е основата за Вашия и техния успех.